Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej

Imię i nazwisko: Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

e-mail: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Wykształcenie:
Akademia Medyczna w Warszawie
University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

Zainteresowania kliniczne:
Psychozy schizofreniczne
Zaburzenia afektywne
Uzależnienie od alkoholu
Uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych

Zainteresowania naukowe:
Znaczenie rozwoju duchowego w zaburzeniach psychicznych
Patogeneza i fenomenologia urojeń
Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych w praktyce lekarzy innych specjalności
Patogeneza i terapia alkoholowego zespołu abstynencyjnego, etiologia majaczenia alkoholowego
Efekty terapii uzależnienia od alkoholu
Skłonności samobójcze u osób uzależnionych od alkoholu
Genetyka zaburzeń psychicznych
Uwarunkowania genetyczne samobójstw dokonanych
Genetyka nawrotu w uzależnieniu od alkoholu
Genetyka innych zaburzeń psychicznych
Uwarunkowania i znaczenie impulsywności w przebiegu uzależnienia od alkoholu
Zaburzenia snu w uzależnieniu od alkoholu
Efektywności i optymalizacja wczesnego rozpoznania i krótkiej interwencji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
Rozpoznawanie Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) oraz ocena ryzyka związanego z używaniem alkoholu w ciąży
Zachowania ryzykowne u młodzieży oraz osób uzależnionych od opioidów
Podejmowanie decyzji i przetwarzanie emocji u sprawców przestępstw seksualnych i pacjentów uzależnionych od alkoholu

Stanowiska akademickie:
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej
Profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zapisz

Zapisz

Profesor nadzwyczajny

Imię i nazwisko: prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski

Adres służbowy, telefon, e-mail: Katedra i Klinika Psychiatryczna, Pracownia Psychofarmakologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; tel. 22 825 12 36

Stopień naukowy, specjalizacje: prof. dr hab. n. med., specjalność naukowa: psychofarmakologia

Wykształcenie: lekarz, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stanowisko: profesor nadzwyczajny – pracownik naukowo-dydaktyczny

Zainteresowania kliniczne: anhedonia w zaburzeniach afektywnych i w schizofrenii, wpływ substancji psychoaktywnych na przebieg zaburzeń psychicznych

Zainteresowania naukowe: neurobiologia układu nagrody, subiektywna odpowiedź na leczenie, nowe leki psychotropowe

Najważniejsze publikacje:

Antosik-Wójcińska A, Święcicki Ł, Dominiak M, Sołtan E, Bieńkowski P, Mandat T. Impact of STN-DBS on mood, drive, anhedonia and risk of psychiatric side-effects in the population of PD patients. J Neurol Sci. 2017, vol. 375, s. 342-347.

Karaś-Ruszczyk K, Kuczyńska J, Sienkiewicz-Jarosz H, Kurkowska-Jastrzębska I, Bieńkowski P, Restel M, Samochowiec J, Mierzejewski P. Comparison of plasma, saliva, and hair levetiracetam concentrations. Ther Drug Monit. 2017, vol. 39, s. 263-268.

Marcinkowska M, Kołaczkowski M, Kamiński K, Bucki A, Pawłowski M, Siwek A, Karcz T, Mordyl B, Starowicz G, Kubowicz P, Pękala E, Wesołowska A, Samochowiec J, Mierzejewski P, Bieńkowski P. Design, synthesis, and biological evaluation of fluorinated imidazo[1,2-a]pyridine derivatives with potential antipsychotic activity. Eur J Med Chem. 2016, vol. 124, s. 456-467.

Święcicki Ł., Ścińska A., Bzinkowska D., Torbiński J., Sienkiewicz-Jarosz H., Samochowiec J., Bieńkowski P.: Intensity and pleasantness of sucrose taste in patients with winter depression. Nutr. Neurosci. 2015, vol. 18, s. 186-191.

Rogowski A., Bieńkowski P., Tarwacki D., Dziech E., Samochowiec J., Jerzak M., Baranowski W.: Association between metabolic syndrome and pelvic organ prolapse severity. Int. Urogynecol. J. 2015, vol. 26, s. 563-568.

Tybura P., Trześniowska-Drukała B., Bieńkowski P., Beszlej A., Frydecka D., Mierzejewski P., Samochowiec A., Grzywacz A., Samochowiec J.: Pharmacogenetics of adverse events in schizophrenia treatment: comparison study of ziprasidone, olanzapine and perazine. Psychiatry Res. 2014, vol. 219, s. 261-267.

Sienkiewicz-Jarosz H., Ścińska A., Święcicki Ł., Lipczyńska-Łojkowska W., Kuran W., Ryglewicz D., Kołaczkowski M., Samochowiec J., Bieńkowski P.: Sweet liking in patients with Parkinson’s disease. J. Neurol. Sci. 2013, vol. 329, s. 17-22.

Sienkiewicz-Jarosz H., Zatorski P., Ryglewicz D., Bieńkowski P.: Reasons for quitting smoking in patients with first-ever ischemic stroke. Eur. Addict. Res. 2012, vol. 18, s. 275-278.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami

Funkcje pełnione w organizacjach naukowych i zagranicznych:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, członek Zarządu Głównego

Zapisz

Zapisz

Pracownicy ze stopniem doktora habilitowanego

Imię i nazwisko: Tadeusz Nasierowski

Adres służbowy, telefon, e-mail: 

Stopień naukowy, specjalizacje: 

Wykształcenie: 

Stanowisko: 

Zainteresowania kliniczne: 

Zainteresowania naukowe: 

Najważniejsze publikacje:

Imię i nazwisko: Maria Radziwoń-Zaleska

Adres służbowy, telefon, e-mail: (22) 825 12 36 e-mail: Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 27, email: maria.radziwon@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr hab. n med., specjalista psychiatra

Wykształcenie: lekarz, I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

Stanowisko: adiunkt, p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem Psychiatrycznym

                        Od I 2015 – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

Zainteresowania kliniczne: problematyka zaburzeń afektywnych, psychogeriatria. Od I 2015 – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii województwa mazowieckiego.

Zainteresowania naukowe: terapia monitorowana, problematyka zaburzeń afektywnych, rola receptora NMDA w patogenezie depresji, depresja poporodowa, psychogeriatria

Najważniejsze publikacje:

Ryszewska-Pokraśniewicz B., Mach A., Skalski M., Januszko P., Wawrzyniak Z.M., Poleszak E., Nowak G., Pilc A., Radziwoń-Zaleska M.: Effects of Magnesium Supplementation on Unipolar Depression: A Placebo-Controlled Study and Review of the Importance of dosing and magnesium status in the therapeutic response. Nutrients 2018, 10, 1014, doi:10.3390/nu 10081014.

Piwowarska J., Radziwoń-Zaleska M., Dmochowska M., Szepietowska E., Matsumoto H., Sygitowicz G., Pilc A., Łukaszkiewicz J.: The usefulness of monitorem therapy using Clozapine concentration in the blood serum for determining drug dose in polish schizophrenic patients. Pharmacological Reports 68, 2016, 1120-1125.

Matsumoto H., Ordak M., Dziklińska A., Ryszewska-Pokraśniewicz B., Radziwoń-Zaleska M., Skalski M., Skrzeszewski J., Żurawska-Maj M., Bulska E., Nasierowski T., Wojnar M.: Rola magnezu u osób z zaburzeniami psychiatrycznymi. W: Maj-Żurawska M., Pyrzyńska K.(red) Magnez. Pierwiastek życia, Warszawa, 2016, Wydawnictwo Malamut, ISBN 978-83-934442-8-1.

Radziwoń-Zaleska M., Drozdowicz -Jastrzębska E.: Depresja w okresie ciąży i połogu. W: Orzechowska A., Gałecki P., Pietras T. (red): Nawracające zaburzenia depresyjne – etiologia, diagnoza, terapia., Wydawnictwo Continuo, Wrocław, 2017, 116-127, ISBN 978-83-62182-64-0.

Gdańska P., Drozdowicz-Jastrzębska E., Grzechocińska B., Radziwoń-Zaleska M., Węgrzyn P., Wielgoś M.: Ankiety and depression in women undergoing infertility treatment. Ginekologia Polska, 2017, 88, 2, 109-112.

Drozdowicz-Jastrzębska E., Skalski M., Gdańska P., Mach A., Januszko P., Nowak R.J., Węgrzyn P., Wielgoś M., Radziwoń-Zaleska M.: Insomnia, postpartum depression and estradiol in women after delivery. Metab Brain Dis, 2017, Doi 10.1007/s11011-017-0079-0

Grant NCN – Mechanizm zmian związanych z receptorami NMDA w depresji
(nr 2012/07/B/NZ7/04375)

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych: członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek International Psychogeriatric Association.

Funkcje pełnione w organizacjach naukowych i zagranicznych: Członek komitetu redakcyjnego: Medical Science Technology, Basic & Clinical Psychiatry

Imię i nazwisko: Andrzej Jakubczyk

Adres służbowy, telefon, e-mail: Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 27, email: ajakubczyk@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr hab. n. med., specjalista psychiatra

Wykształcenie: lekarz, I Wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

Stanowisko: Adiunkt

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia depresyjne i lękowe, uzależnienie od alkoholu i benzodiazepin, zaburzenia psychotyczne, postępowanie z pacjentem pobudzonym psychoruchowo

Zainteresowania naukowe: czynniki ryzyka nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu, uwarunkowania i znaczenie impulsywności w zaburzeniach psychicznych, genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu, komponenty emocjonalne bólu i ich wpływ na zachowanie człowieka, genetyczne i psychopatologiczne uwarunkowania przestępczości seksualnej, rola lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu

Najważniejsze publikacje:

Jakubczyk A., Wrzosek M., Lukaszkiewicz J., Sadowska-Mazuryk J., Matsumoto H., Sliwerska E., Glass J., Burmeister M., Brower K.J., Wojnar M., The CC genotype in HTR2A T102C polymorphism is associated with behavioral impulsivity in alcohol-dependent patients. J Psychiatr Res, 2012, 46, 1, 44-49

Jakubczyk A., Klimkiewicz A., Topolewska-Wochowska A., Serafin P., Sadowska-Mazuryk J., Pupek-Pyzioł J., Brower K.J., Wojnar M., Relationships of impulsiveness and depressive symptoms in alcohol dependence. J Affect Dis, 2012, 136,3, 841-847

Jakubczyk A., Klimkiewicz A., Kopera M., Krasowska A., Wrzosek M., Matsumoto H., Burmeister M., Brower K., Wojnar M., The CC genotype in the T102C HTR2A polymorphism predicts relapse in individuals after alcohol treatment. Journal of Psychiatric Research, 2013, 47, 527 – 533

Jakubczyk A., Klimkiewicz A., Krasowska A., Kopera M., Sławińska-Ceran A., Brower KJ., Wojnar M. History of sexual abuse and suicide attempts in alcohol-dependent patients, Child Abuse Negl. 2014, 38, 1560 – 1568

Anderson P, Wojnar M, Jakubczyk A, Gual A, Segura L, Sovinova H, Csemy L, Kaner E, Newbury-Birch D, Fornasin A, Struzzo P, Ronda G, van Steenkiste B, Keurhorst M, Laurant M, Ribeiro C, do Rosário F, Alves I, Kolsek M. Managing alcohol problems in general practice in Europe: results from the European ODHIN survey of general practitioners. Alcohol and Alcoholism, 2014, 49, 531 – 539

Rehm J, Allamani A, Della Vedova R, Elekes Z, Jakubczyk A, Landsmane I, Manthey J, Moreno-España J, Pieper L, Probst C, Snikere S, Struzzo P, Voller F, Wittchen HU, Gual A, Wojnar M. General Practitioners Recognizing Alcohol Dependence: A Large Cross-Sectional Study in 6 European Countries. Annals of Family Medicine, 2015, 13, 28-32

A. Jakubczyk, M.A. Ilgen, M. Kopera, A. Krasowska, A. Klimkiewicz, A. Bohnert, F.C. Blow, K.J. Brower, M. Wojnar. Reductions in physical pain predict lower risk of relapse following alcohol treatment. Drug and Alcohol Dependence, 2016, 1(158), 167-171

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami, European Society for Biomedical Research on Alcoholism
Funkcje pełnione w organizacjach naukowych i zagranicznych: członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami

Imię i nazwisko: Sylwia Fudalej

Adres służbowy, telefon, e-mail: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, tel 22 825 12 36, sylwia@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: specjalizacje: dr n. med. specjalista psychiatra

Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski
Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Menedżerskie

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia depresyjne, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia snu

Zainteresowania naukowe: genetyka zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i zachowań samobójczych, profilaktyka i ocena czynników ryzyka zachowań samobójczych

Najważniejsze publikacje:

1. Fudalej S, Kopera M, Wołyńczyk-Gmaj D, Fudalej M, Krajewski P, Wasilewska K, Szymański K, Chojnicka I, Podgórska A, Wojnar M, Płoski R. Association between FKBP5 Functional Polymorphisms and Completed Suicide Neuropsychobiology. 2015;72(2):126-31. doi: 10.1159/000441659. Epub 2015 Dec 3.
2. Fudalej S, Gmaj B, Krasowska A, Serafin P, Klimkiewicz A, Wojnar, M. (2016). Doświadczanie w dzieciństwie przemocy fizycznej wśród pacjentów uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie – doniesienie wstępne. Alcoholism and Drug Addiction, 29(2), 75-83. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.alkona.2016.06.003
3. Fudalej S, Jakubczyk A, Kopera M, Piwonski J, Bielecki W, Drygas W, Wasilewska K, Ilgen M, Bohnert A, Barry K, Płoski R, Blow FC, Wojnar M. DISC1 as a Possible Genetic Contribution to Opioid Dependence in a Polish Sample. J Stud Alcohol Drugs. 2016 Mar;77(2):220-6.
4. Fudalej, S., Klimkiewicz, A., Kopera, M., Jakubczyk, A., & Wojnar, M. (2016). Molestowanie seksualne przed uzyskaniem pełnoletności a stan zdrowia i funkcjonowanie społeczne osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie. Alcoholism and Drug Addiction, 29(1), 1-8. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.alkona.2016.03.001
5. Jakubczyk A, Brower KJ, Kopera M, Krasowska A, Michalska A, Łoczewska A, Majewska A, Ilgen M, Fudalej S, Wojnar, M. (2016). Physical pain and impulsivity in alcohol-dependent patients. Addiction Research & Theory, 1-8. doi:10.3109/16066359.2016.1164844
6. Michalska A, Kopera M, Gmaj B, Łoczewska A, Szejko N, Wołyńczyk-Gmaj D, Kisielińska E, Fudalej S, Wojnar, M. (2016). Czynniki ryzyka majaczenia alkoholowego u osób leczonych stacjonarnie w Polsce z powodu uzależnienia od alkoholu. Alcoholism and Drug Addiction, 29(2), 85-92. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.alkona.2016.06.002
7. Fudalej S, Ilgen M, Kołodziejczyk I, Podgórska A, Serafin P, Barry K, Wojnar M, Blow FC, Bohnert A. Somatic Comorbidity and Other Factors Related to Suicide Attempt Among Polish Methadone Maintenance Patients. J Addict Med. 2015 Dec;9(6):433-9.
8. Fudalej S, Kołodziejczyk I, Gajda T, Majkowska-Zwolińska B, Wojnar M.
Manganese-induced Parkinsonism among ephedrone users and drug policy in Poland. J Addict Med. 2013 Jul-Aug;7(4):302-3. doi: 10.1097/ADM.0b013e3182915dce.
9. Chojnicka I, Fudalej S, Walczak A, Wasilewska K, Fudalej M, Stawiński P, Strawa K, Pawlak A, Wojnar M, Krajewski P, Płoski R. Inverse association between obesity predisposing FTO genotype and completed suicide. PLoS One. 2014 Sep 29;9(9):e108900.
10. Chojnicka I, Gajos K, Strawa K, Broda G, Fudalej S, Fudalej M, Stawiński P, Pawlak A, Krajewski P, Wojnar M, Płoski R. Possible association between suicide committed under influence of ethanol and a variant in the AUTS2 gene. PLoS One. 2013;8(2):e57199. doi: 10.1371/journal.pone.0057199. Epub 2013 Feb 20.
11. Chojnicka I, Sobczyk-Kopcioł A, Fudalej M, Fudalej S, Wojnar M, Waśkiewicz A, Broda G, Strawa K, Pawlak A, Krajewski P, Płoski R. No association between MTHFR C677T polymorphism and completed suicide. Gene. 2012 Dec 10;511(1):118-21. doi: 10.1016/j.gene.2012.09.019. Epub 2012 Sep 1
12. Chojnicka I, Strawa K, Fudalej S, Fudalej M, Pawlak A, Kostrzewa G, Wojnar M, Krajewski P, Płoski R. Analysis of four genes involved in the neurodevelopment shows association of rs4307059 polymorphism in the cadherin 9/10 region with completed suicide Neuropsychobiology. 2012;66(2):134-40. doi: 10.1159/000339559. Epub 2012 Jul 27.4.
13. Fudalej, S., Ilgen, M., Bohnert, A., Austin, K., Cunningham, R., Barry, K., Blow, F., Predictors for injury-related and non-injury-related mortality among individuals with alcohol use disorders. Addiction. 2010; 105(10):1759-66.
14. Fudalej, S., Ilgen, M., Fudalej, M.,Kostrzewa, G., Barry, K., Wojnar, M., Krajewski, P., Blow, F., Ploski, R. Association between tryptophan hydroxylase 2 gene polymorphism and completed suicide. Suicide and Life threatening behavior. 2010; 40(6):553-60.
15. Bohnert, A., Fudalej, S., Ilgen, M. Increasing poisoning mortality rates in United States, 1999-2006. Public Health Rep. 2010; 125(4):542-7.
16. Fudalej S, Fudalej M, Kostrzewa G, Kuźniar P, Franaszczyk M, Wojnar M. Krajewski P, Płoski R. Angiotensin-converting enzyme polymorphism and completed suicide: an association in Caucasians and evidence for a link with a method of self-injury. Neuropsychobiology. 2009; 59(3):151-158.
17. Fudalej S, Ilgen M, Fudalej M, Wojnar M, Matsumoto H, Barry KL, Ploski R, Blow FC. Clinical and genetic risk factors for suicide under the influence of alcohol in Polish sample. Alcohol and Alcoholism. 2009; 44(5):437-442.
18. D. Wasilewski, M. Wojnar, I. Grobel, G. Wieczorkowska, I. Żmigrodzka, S. Fudalej: „Nowowiejska alcohol withdrawal assessment scale (NOWA-scale)”, Alkoholizm i Narkomania 2006, Tom 19:nr 1 11-23.
19. D. Wasilewski, M. Wojnar, S. Fudalej: „Akamprozat in treatment of alcohol withdrawal – in our experience”, Wiadomości Psychiatryczne 2006; 9 (3), 163-168.

Adiunkci

Imię i nazwisko: Anna Klimkiewicz

Adres służbowy, telefon, e-mail: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Tel: 22 825 12 36,
e-mail: anna.klimkiewicz@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr n.med., specjalista psychiatra

Wykształcenie: I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

Stanowisko: Adiunkt

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, psychozy

Zainteresowania naukowe: samobójstwa, uwarunkowania genetyczne i patofizjologia uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, rekreacyjne używanie kannabinoidów, medyczne zastosowanie kannabinoidów

Najważniejsze publikacje:

1. Jakubczyk A, Krasowska A, Bugaj M, Kopera M, Klimkiewicz A, Łoczewska A, Michalska A, Majewska A, Szejko N, Podgórska A, Sołowiej M, Markuszewski L, Jakima S, Płoski R, Brower K, Wojnar M. Paraphilic Sexual Offenders Do Not Differ From Control Subjects With Respect to Dopamine- and Serotonin-Related Genetic Polymorphisms J Sex Med. 2017,14(1):125-133
2. Jakubczyk A, Ashrafioun L, Ilgen M, Kopera M, Klimkiewicz A, Krasowska A, Sołowiej M, Brower KJ, Wojnar M, Physical pain and history of suicidal behaviors in alcohol-dependent patients entering treatment in Poland, Substance Use and Misuse, 2016, 51, 1307-17
3. Fudalej S, Klimkiewicz A, Kopera M, Jakubczyk A, Wojnar M. Molestowanie seksualne przed uzyskaniem pełnoletności a stan zdrowia i funkcjonowanie społeczne osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie. Alkoholizm i Narkomania, 2016, 19, 1-8
4. Klimkiewicz A, Mach A, Jakubczyk A, Klimkiewicz J, Wnorowska A, Kopera M, Fudalej S, Burmeister M, Brower K, Wojnar M. COMT and BDNF Gene Variants Help to Predict Alcohol Consumption in Alcohol-dependent Patients. J Addict Med. 2016 Nov 24
5. Klimkiewicz A, Klimkiewicz J, Jakubczyk A, Kieres-Salomoński I, Wojnar M, Comorbidity of alcohol dependence with other psychiatric disorders. Part I. Epidemiology of dual diagnosis. Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 265–275
6. Klimkiewicz A, Klimkiewicz J, Jakubczyk A, Kieres-Salomoński I, Wojnar M, Comorbidity of alcohol dependence with other psychiatric disorders. Part II. Pathogenesis and treatment. Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 277–294
7. Klimkiewicz A, Jakubczyk A, Wnorowska A, Klimkiewicz J, Bohnert A, Ilgen MA, Brower KJ, Wojnar M. Violent behavior and driving under the influence of alcohol: prevalence and association with impulsivity among individuals in treatment for alcohol dependence in Poland. Eur Addict Res. 2014;20(3):151-8
8. Klimkiewicz A, Klimkiewicz J, Jakubczyk A, Kieres-Salomoński I, Wojnar M. Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi cz.I – epidemiologia – Psychiatria Polska – w druku
9. Klimkiewicz A, Klimkiewicz J, Jakubczyk A, Kieres-Salomoński I, Wojnar M. Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi cz.II – patogeneza i leczenie – Psychiatria Polska – w druku
10. Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Mika K, Bugaj M, Konopa A, Podgórska A, Brower KJ, Wojnar M. Psychosocial predictors of impulsivity in alcohol-dependent patients.
J Nerv Ment Dis. 2013 Jan;201(1):43-7.
11. Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Wnorowska A, Mika K, Bugaj M, Podgórska A, Barry K, Blow FC, Brower KJ, Wojnar M., Impulsivity, risky behaviors and accidents in alcohol-dependent patients. Accid Anal Prev. 2012 Dec 11;51C:150-155.
12. Klimkiewicz A, Ilgen MA, Bohnert AS, Jakubczyk A, Wojnar M, Brower KJ., Suicide attempts during heavy drinking episodes among individuals entering alcohol treatment in Warsaw, Poland. Alcohol Alcohol. 2012 Sep-Oct;47(5):571-6
13. Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Topolewska-Wochowska A, Serafin P, Sadowska-Mazuryk J, Pupek-Pyzioł J, Brower KJ, Wojnar M., Relationships of impulsiveness and depressive symptoms in alcohol dependence. J Affect Disord. 2011 Oct 24
14. Klimkiewicz A, Bohnert AS, Jakubczyk A, Ilgen MA, Wojnar M, Brower K,
The association between insomnia and suicidal thoughts in adults treated for alcohol dependence in Poland. Drug Alcohol Depend. 2011 Oct 11.
15. Wrzosek M, Lukaszkiewicz J, Wrzosek M, Serafin P, Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Matsumoto H, Brower KJ, Wojnar M. Association of polymorphisms in HTR2A, HTR1A and TPH2 genes with suicide attempts in alcohol dependence: A preliminary report. Psychiatry Res. 2011 May 26.
16. Sobczyk-Kopciol A, Broda G, Wojnar M, Kurjata P, Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Ploski R, Inverse association of the obesity predisposing FTO rs9939609 genotype with alcohol consumption and risk for alcohol dependence.. Addiction. 2011 Apr;106(4):739-48.
17. Klimkiewicz A, Serafin P, Wojnar M, Czynniki ryzyka zachowań samobójczych
u osób uzależnionych od alkoholu, Psychiatria. 2011, 1, t 8.
18. Jakubczyk A., Wojnar J., Wojnar M., Klimkiewicz A., Brower KJ., Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 2009.
19. Wojnar M., Ilgen M.A., Czyż E., Strobbe S., Klimkiewicz A., Jakubczyk A., Glass J., Brower. Impulsive and non-impulsive suicide attempts in patients treated for alcohol dependence. Journal of Affective Disorders, 2009, 115, 131-139.
20. Wojnar M., Ilgen M.A., Jakubczyk A., Wnorowska A., Klimkiewicz A., Brower K.J. Impulsive suicide attempts predict post-treatment relapse in alcohol-dependent patients. Drug and Alcohol Dependence, 2008, 97, 268-275.
21. Wojnar M., Brower K.J., Jakubczyk A., Żmigrodzka I., Burmeister M., Matsumoto H., Woźny E., Śliwerska E., Hegedus A.M., Husar A., Ślufarska A., Lipiński M., Zucker R.A. Influence of impulsivity, suicidality, and serotonin genes on treatment outcomes in alcohol dependence – a preliminary report. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2007, 9, 3, 13-18.
22. Wojnar M., Brower K.J., Jakubczyk A., Żmigrodzka I., Burmeister M., Matsumoto H., Woźny E., Śliwerska E., Hegedus A.M., Husar A., Ślusarska A., Lipiński M., Zucker R.A. Wpływ impulsywności, skłonności samobójczych oraz genów układu serotoninowego na wyniki leczenia uzależnienia od alkoholu. Psychiatria Polska, 2006, 40, 5, 985-994.

Imię i nazwisko: Maciej Kopera

Adres służbowy, telefon, e-mail: maciej.kopera@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr. n med., psychiatra

Wykształcenie: wyższe

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania kliniczne: farmakoterapia zaburzeń depresyjnych, lękowych, osobowości oraz psychoz

Zainteresowania naukowe: zaburzenia funkcji poznawczych oraz emocjonalnych u osób uzależnionych; neurobiologia zaburzeń poznwczych i emocjonalnych, badanie zależności między bólem fizycznym a emocjonalnością oraz procesami poznawczymi u osób uzależnionych od alkoholu

Najważniejsze publikacje:

1 Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Kirk Brower, Jennifer Glass, Izabela Nowosad, Bartłomiej Gmaj, Waldemar Szelenberger. Cognitive functions in abstinent alcohol-dependent patients. Alcohol 2012; 46: 665-671.

2 Kopera M, Glass JM, Heitzeg MM, Wojnar M, Puttler LI, Zucker RA. Theory of mind among young adult children from alcoholic families. J Stud Alcohol Drugs. 2014 Sep;75(5):889-94.

3 Kopera M, Jakubczyk A, Suszek H, Glass JM, Klimkiewicz A, Wnorowska A, Brower KJ, Wojnar M. Relationship Between Emotional Processing, Drinking Severity and Relapse in Adults Treated for Alcohol Dependence in Poland. Alcohol and Alcoholism 2015;50(2):173-179.

Imię i nazwisko: Tadeusz Piotrowski

Adres służbowy, telefon, e-mail: Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 27, tadeusz.piotrowski@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra.

Wykształcenie: lekarz, I Wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

Stanowisko: adiunkt, kierownik pracowni Elektroencefalografii Klinicznej i Badań nad Snem w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Dydaktyka:Wykłady z anatomii czynnościowej OUN – Wydział Fizyki UW (dla studentów Neuroinformatyki i Fizyki Medycznej )
Wykłady z elektroencefalografii klinicznej – SWPS
Zajęcia z elektrodiagnostyki układu nerwowego (studia licencjackie i magisterskie) dla studentów elektroradiologii WUM – koordynator przedmiotu (decyzja Dziekana)
Seminaria i wykłady z psychiatrii I Wydział Lekarski – WUM, prowadzenie kursów doskonalących z EEG i polisomnografii dla lekarzy (kursy doskonalące podyplomowe)

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne i lękowe, uzależnienie od benzodiazepin, zaburzenia psychotyczne, terapia bezsenności w chorobach somatycznych, diagnostyka i leczenie parasomnii, diagnostyka zaburzeń rytmów dobowych, diagnostyka i leczenie zaburzeń świadomości, elektrodiagnostyka (EEG) w zaburzeniach psychicznych, zastosowanie polisomnografii w diagnostyce zaburzeń snu

Zainteresowania naukowe: psychofizjologia zaburzeń świadomości, patofizjologia zaburzeń świadomości, patofizjologia zaburzeń snu u pacjentów z chorobami układu krążenia, współwystępowanie bezsenności i nadciśnienia tętniczego, parasomnie, czynniki genetyczne w zaburzeniach snu, psychofizjologia zachowań samobójczych, patofizjologia i diagnostyka świądu, czynniki genetyczne we śnie fizjologicznym i zaburzeniach snu

Najważniejsze publikacje:

1 Szelenberger W, Piotrowski T, Dąbrowska A. Increased prefrontal event-related current density after sleep deprivation. Acta Neurobiol Exp 2005; 65:19-28

2 Piotrowski T, Piotrowska A. Zaburzenie nastroju i zaburzenia lękowe u młodyh dorosłych chorych na nadciśnienie tętnicze. W: Litwin M, Januszewicz A, Prejbisz A (red.): Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, S449-472
ISBN 978-83-7430-292-0

3 Prejbisz A, Piotrowska AJ, Kabat M, Piotrowski T, Makowiecka-Cieśla M, Szwench-Pietrasz E, Warchoł-Celińska E, Szelenberger W, Januszewicz A . Wpływ bezsenności na jakość i strukturę snu u chorych na nadciśnienie tętnicze. Arterial Hypertension 2014;18: 1–12

4 Prejbisz A, Piotrowska AJ, Piotrowski T. Ograniczenie snu oraz bezsenność. (W:) Hipertensjologia, (Red.)Więcek A, Januszewicza A, Szczepańska-Sadowska E, Narkiewicz K, Prejbisz A, Cudnoch-Jędrzejewska A. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015, str 81-84 ISBN 978-83-7430-468-9

5 Piotrowski T, Piotrowska AJ. Zaburzenia nastroju a występowanie nadciśnienia tętniczego i stopień jego kontroli. W:) Hipertensjologia, (Red.)Więcek A, Januszewicza A, Szczepańska-Sadowska E, Narkiewicz K, Prejbisz A, Cudnoch-Jędrzejewska A. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015, str. 496-502 ISBN 978-83-7430-468-9

6 Piotrowski T. Wybrane stany nagłe w psychiatrii. W: Hryniewiecki T (red.). Stany nagłe 2. Medical Tribune, Warszawa 2011, S128-136 ISBN 978-83-62597-19-2

7 Piotrowski T, Kaczyński J. Zaburzenia psychiczne związane z połogiem. W: Dębski R (red.): Stany Nagłe Położnictwo i ginekologia. Medical Tribune, Warszawa 2011

8 Panas D, Malinowska U, Piotrowski T, Żygierewicz J, Suffczyński P. Statistical analysis of sleep spindle occurrences. PLoS One. 2013;8(4):e59318. doi: 10.1371/journal.pone.0059318. Epub 2013 Apr 1.

9 Januszko P, Niemcewicz S, Gajda T, Wołynczyk-Gmaj D, Piotrowska A, Gmaj B, Piotrowski T, Szelenberger W. Sleepwalking episodes are preceded by arousal-related activation in the cingulate motor area: EEG current density imaging. Clinical Neurophysiology 2016;127:530–536

Imię i nazwisko: Dorota Wołyńczyk-Gmaj

Adres służbowy, telefon, e-mail: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 21 m 15, 22-825-12-36, dorota@psych.waw.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr n.med, specjalista psychiatra, specjalista medycyny snu ( wg Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem)

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie 1996-2002, Studia doktoranckie – katedra i klinika psychiatryczna  Akademii Medycznej w Warszawie 2004-2008

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania kliniczne: medycyna snu, zaburzenia lekowe, zaburzenia afektywne, schizofrenia

Zainteresowania naukowe: bezsenność i inne zaburzenia snu,  patofizjologia zaburzeń psychicznych

Najważniejsze publikacje:

1. Waking EEG in primary insomnia. D Wołyńczyk-Gmaj, W Szelenberger. Acta Neurobiol Exp 71, 387-392
2. Validation of the Polish version of the Athens Insomnia Scale. M Fornal-Pawłowska, D Wołyńczyk-Gmaj, W Szelenberger. Psychiatria polska 45 (2), 211-221

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, European Sleep Research Society

Asystenci

Imię i nazwisko: Bartłomiej Gmaj

Adres służbowy, telefon, e-mail: Nowowiejska 27, 22 8251236, bartlomiej.gmaj@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr.n.med, specjalista psychiatra

Wykształcenie: Wyższe (WUM)

Stanowisko: Asystent

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia lękowe, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychotyczne, zburzenia afektywne

Zainteresowania naukowe: neurofizjologia, patofizjologia zaburzeń psychicznych

Najważniejsze publikacje:

1 EEG source activity during processing of neutral stimuli in subjects with anxiety disorders.Gmaj B, Januszko P, Kamiński J, Drozdowicz E, Kopera M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W, Wojnar M. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2016;76(1):75-85.
2 Sleepwalking episodes are preceded by arousal-related activation in the cingulate motor area: EEG current density imaging.Januszko P, Niemcewicz S, Gajda T, Wołyńczyk-Gmaj D, Piotrowska AJ, Gmaj B, Piotrowski T, Szelenberger W. Clin Neurophysiol. 2016 Jan;127(1):530-6.
3 Evaluating Explicit and Implicit Stigma of Mental Illness in Mental Health Professionals and Medical Students. Kopera M, Suszek H, Bonar E, Myszka M, Gmaj B, Ilgen M, Wojnar M. Community Ment Health J. 2015 Jul;51(5):628-34. doi: 10.1007/s10597-014-9796-6.
4 Cognitive functions in abstinent alcohol-dependent patients. Kopera M, Wojnar M, Brower K, Glass J, Nowosad I, Gmaj B, Szelenberger W. Alcohol. 2012 Nov;46(7):665-71.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Funkcje pełnione w organizacjach naukowych i zagranicznych:
Opiekun Psychiatrycznego Studenckiego Koła Naukowego WUM

Imię i nazwisko: Piotr Januszko

Dane kontaktowe: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 27, tel. 22-825-12-36; piotr.januszko@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr n. med, specjalista psychiatra, mgr. psychologii

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie (1996-2002). Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Społeczna Psychologia Kliniczna (1999-2006). Studia doktoranckie – Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM (2005-2010).

Stanowisko: asystent

Zainteresowania kliniczne: medycyna snu, zaburzenia lekowe, choroby afektywne, zaburzenia psychotyczne, zachowania samobójcze, zaburzenia osobowości

Zainteresowania naukowe: parasomnie i inne zaburzenia snu, patofizjologia zaburzeń psychicznych, neurofizjologia

Najważniejsze publikacje:
1. Januszko P, Niemcewicz S, Gajda T, Wołyńczyk-Gmaj D, Piotrowska AJ, Gmaj B, Piotrowski T, Szelenberger W. Sleepwalking episodes are preceded by arousal-related activation in the cingulate motor area: EEG current density imaging. Clin Neurophysiol. 2016; 127: 530-6.

2. Ryszewska-Pokraśniewicz B., Mach A., Skalski M., Januszko P., Wawrzyniak Z.M., Poleszak E., Nowak G., Pilc A., Radziwoń-Zaleska M.: Effects of Magnesium Supplementation on Unipolar Depression: A Placebo-Controlled Study and Review of the Importance of dosing and magnesium status in the therapeutic response. Nutrients 2018, 10, 1014, doi:10.3390/nu 10081014

3. Wołyńczyk-Gmaj D, Różańska-Walędziak A, Ziemka S, Ufnal M, Brzezicka A, Gmaj B, Januszko P, Fudalej S, Czajkowski K, Wojnar M. Insomnia in Pregnancy Is Associated With Depressive Symptoms and Eating at Night. J Clin Sleep Med. 2017; 13: 1171-1176.

4. Drozdowicz-Jastrzębska E, Skalski M, Gdańska P, Mach A, Januszko P, Nowak RJ, Węgrzyn P, Wielgoś M, Radziwoń-Zaleska M. Insomnia, postpartum depression and estradiol in women after delivery. Metab Brain Dis. 2017; 32: 1913-1918

5. Walacik-Ufnal E, Piotrowska AJ, Wołyńczyk-Gmaj D, Januszko P, Gmaj B, Ufnal M, Kabat M, Wojnar M. Narcolepsy type 1 and hypersomnia associated with a psychiatric disorder show different slow wave activity dynamics. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2017; 77: 147-156

6. Gmaj B, Januszko P, Kamiński J, Drozdowicz E, Kopera M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W, Wojnar M. EEG source activity during processing of neutral stimuli in subjects with anxiety disorders. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2016; 76 :75-85.

7. Radziwoń-Zaleska M, Matsumoto H, Skalski M, Wilkowska J, Januszko P, Matoszko D, Dziklińska A, Gmaj B, Szelenberger W. Therapeutic tricyclic antidepressant drug monitoring in younger and older depressive patients. Pharmacol Rep. 2006; 58: 501-6.

8. Januszko P, Radziwoń-Zaleska M, Gmaj B, Myszka D, Kostecka-Walenta M, Wilkowska J, Macoszko D, Matsumoto H. Aleksytymia jako czynnik prognostyczny abstynencji od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 2004; 17: 187-195

9. Stokłosa T, Gołab J, Wójcik C, Włodarski P, Jalili A, Januszko P, Giermasz A, Wilczyński GM, Pleban E, Marczak M, Wilk S, Jakóbisiak M. Increased local vascular endothelial growth factor expression associated with antitumor activity of proteasome inhibitor. Apoptosis. 2004; 9: 193-204

Imię i nazwisko: Aleksandra Krasowska

Adres służbowy, telefon, e-mail: aleksandra.krasowska@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: Dr n med

Wykształcenie: 1. Specjalizacja w dziedzinie seksuologii: rozpoczęta w dniu 15.11.2016. Planowany termin zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w dniu 14.11.2018.
2. Specjalizacja w dziedzinie psychiatrii: uzyskany tytuł specjalisty psychiatry w dniu 18.03.2016
3. Tytuł doktora nauk medycznych: nadany uchwałą Rady I Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 kwietnia 2016 r.
4. Szkoła Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej: 2012-obecnie
5. Studium Doktoranckie WUM: 2010 – 2015
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Psychiatryczna
6. Studia: 2003 – 2009
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, kierunek lekarski

Stanowisko: asystent

Zainteresowania kliniczne: seksuologia kliniczna i sądowa, psychiatria sądowa, psychoterapia, zaburzenia osobowości

Zainteresowania naukowe: zaburzenia preferencji seksualnych, neurobiologiczne uwarunkowania zachowań seksualnych, psychopatia, impulsywność, regulacja emocji

Najważniejsze publikacje:

1. Krasowska A., Jakubczyk A., Czernikiewicz W., Nasierowski T., Zastosowanie testu fallopletyzmograficznego w diagnostyce sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci; Seksuologia po dyplomie, 2012, 2, 5-16.
2. Jakubczyk A., Klimkiewicz A., Kopera M., Krasowska A., Wrzosek M., Matsumoto H., Burmeister M., Brower K., Wojnar M., The CC genotype in the T102C HTR2A polymorphism predicts relapse in individuals after alcohol treatment. Journal of Psychiatric Research, 2013, 47, 527 – 533
3. Krasowska A., Jakubczyk A., Czernikiewicz W., Wojnar M., Nasierowski T., Impulsywność sprawców przestępstw seksualnych. Nowe koncepcje, czy powrót do źródeł? Psychiatr Pol, 2013, 47(4), 727-744
4. Jakubczyk A., Klimkiewicz A., Krasowska A., Kopera M., Sławińska-Ceran A., Brower KJ., Wojnar M. History of sexual abuse and suicide attempts in alcohol-dependent patients, Child Abuse Negl. 2014, 38, 1560 – 1568
5. Jakubczyk A, Ilgen MA, Bohnert A, Kopera M, Krasowska A, Klimkiewicz A, Blow FC, Brower KJ, Wojnar M. Physical pain in alcohol-dependent patients entering treatment in Poland – prevalence and correlates. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 2015, 76, 607-614
6. A. Jakubczyk, M.A. Ilgen, M. Kopera, A. Krasowska, A. Klimkiewicz, A. Bohnert, F.C. Blow, K.J. Brower, M. Wojnar. Reductions in physical pain predict lower risk of relapse following alcohol treatment. Drug and Alcohol Dependence, 2016, 1(158), 167-17
7. Jakubczyk A, Brower KJ, Kopera M, Krasowska A, Michalska A, Łoczewska A, Majewska A, Ilgen M, Fudalej S, Wojnar M. Physical pain and impulsivity in alcohol-dependent patients. Addiction Research and Theory, 2016
8. Jakubczyk A, Ashrafioun L, Ilgen M, Kopera M, Klimkiewicz A, Krasowska A, Sołowiej M, Brower KJ, Wojnar M, Physical pain and history of suicidal behaviors in alcohol-dependent patients entering treatment in Poland, Substance Use and Misuse, 2016, 51, 1307-17
9. S Fudalej, B Gmaj, A Krasowska, P Serafin, A Klimkiewicz, M Wojnar Doświadczanie w dzieciństwie przemocy fizycznej wśród pacjentów uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie–doniesienie wstępne, Alcoholism and Drug Addiction 2016, 29 (2), 75-83
10. Jakubczyk A, Krasowska A (autor korespondencyjny), Bugaj M, Kopera M, Klimkiewicz A, Łoczewska A, Michalska A, Majewska A, Szejko N, Podgórska A, Sołowiej M, Markuszewski L, Jakima S, Płoski R, Brower K, Wojnar M. Paraphilic Sexual Offenders Do Not Differ From Control Subjects With Respect to Dopamine- and Serotonin-Related Genetic Polymorphisms J Sex Med. 2017,14(1):125-133
11. Kopera M, Brower KJ, Suszek H, Jakubczyk A, Fudalej S, Krasowska A., Klimkiewicz A, Wojnar M. Relationship between components of emotional intelligence and physical pain in alcohol-dependent patients entering treatment in Poland. Journal of Pain Research, 2017, 10, 1611-1618
12. Kopera M, Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Suszek H, Krasowska A, Brower KJ, Wojnar M. Relationships between components of emotional intelligence and suicidal behavior in alcohol-dependent patients. Journal of Addiction Medicine, 2017

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH WYDANYCH:
1. Krasowska A., Depko A. „Ocena ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej” w „Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń” wydanie trzecie, Wolters Kluwer, 2017, str. 246-253
2. Krasowska A., Depko A., „Diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych – wybrane trudności i kontrowersje” w „Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń” wyd. Lexis Nexis 2014 oraz wydanie 3 wydawnictwo Wolters Kluwer 2017, str. 233-245.
3. Krasowska A. „Używanie alkoholu a funkcje seksualne” w Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, red. M. Wojnar, PARPA, wydanie pierwsze, Warszawa 2017
4. Wojnar M., Krasowska A. Wpływ krótko działających selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) na ośrodkowy układ nerwowy w „Nowe opcje terapeutyczne w pacjentów z przedwczesnym wytryskiem” red. A. Depko,  P. Radziszewski, ISBN 978-83-930626-8-3, wyd. ER Medical, Warszawa 2013.
5. Wojnar M., Krasowska A. Rola psychiatry w diagnostyce wytrysku przedwczesnego w „Jak przełamać tabu wytrysku przedwczesnego – zasady komunikacji lekarz-pacjent” red. A. Depko, P. Radziszewski, ISBN 978-83-930626-9-0, wyd. ER Medical, Warszawa 2013.
6. M. Wojnar, A.Krasowska Koncepcja wspólnej opieki nad pacjentem z wytryskiem przedwczesnym w „Jak przełamać tabu wytrysku przedwczesnego – zasady komunikacji lekarz-pacjent” red. A. Depko, P. Radziszewski, ISBN 978-83-930626-9-0, wyd. ER Medical, Warszawa 2013.
7. M. Wojnar, A.Krasowska Rola SSRI w leczeniu przedwczesnego wytrysku. w „Jak przełamać tabu wytrysku przedwczesnego – zasady komunikacji lekarz-pacjent” red. A. Depko, P. Radziszewski, ISBN 978-83-930626-9-0, wyd. ER Medical, Warszawa 2013.

Zapisz

Wykładowcy

Imię i nazwisko: Małgorzata Abramowska

Adres służbowy, telefon, e-mail: ul. Nowowiejska 27  00-665 Warszawa 22 825 20 31-39 wew.343 malgorzata.abramowska@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: specjalizacje: mgr biologii, specjalność biologia molekularna

Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki

Stanowisko: wykładowca

Zainteresowania kliniczne: metody diagnostyczne w psychiatrii biologicznej, terapia monitorowana stężeniem leku, biologiczne wskaźniki nadużywania substancji psychoaktywnych

Zainteresowania naukowe: problematyka uzależnień i HIV/AIDS w aspekcie interdyscyplinarnym

 

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami

Imię i nazwisko: Tomasz Gajda

Adres służbowy, telefon, e-mail: 

Stopień naukowy, specjalizacje: 

Wykształcenie: 

Stanowisko: 

Zainteresowania kliniczne: 

Zainteresowania naukowe: 

Najważniejsze publikacje:

Imię i nazwisko: Dariusz Maciej Myszka

Adres służbowy, telefon, e-mail: 

Stopień naukowy, specjalizacje: 

Wykształcenie: 

Stanowisko: 

Zainteresowania kliniczne: 

Zainteresowania naukowe: 

Najważniejsze publikacje:

Imię i nazwisko: Szymon Niemcewicz

Adres służbowy, telefon, e-mail: 

Stopień naukowy, specjalizacje: 

Wykształcenie: 

Stanowisko: 

Zainteresowania kliniczne: 

Zainteresowania naukowe: 

Najważniejsze publikacje:

Imię i nazwisko: Michał Skalski

Adres służbowy, telefon, e-mail: 

Stopień naukowy, specjalizacje: 

Wykształcenie: 

Stanowisko:

Zainteresowania kliniczne: 

Zainteresowania naukowe: 

Najważniejsze publikacje:

Asystenci naukowi

Imię i nazwisko: Anna Mach

Adres służbowy, telefon, e-mail: Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM, Pracownia Psychofarmakologii , 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 27, tel.: +48 (22) 825 20 31 wew. 293, Fax: +48 (22) 825 13 15, e-mail: anna.mach@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr. n med., Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna (Warszawski Uniwersytet Medyczny)- ukończona; Laboratoryjna Genetyka Medyczna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)- w trakcie

Wykształcenie: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, II Klinika Neurologii – doktorat; temat „Wpływ Polimorfizmu genów BDNF i TNFα na ryzyko wystąpienia i przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego w populacji polskiej” promotor Prof. dr hab. med. Dagmara Mirowska-Guzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika COLLEGIUM MEDICUM w Bydgoszczy – Wydział Farmaceutyczny, kierunek analityka medyczna

Stanowisko: asystent

Zainteresowania kliniczne: Terapia Monitorowana Stężeniem Leku w psychiatrii

Zainteresowania naukowe: Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych, Skuteczność i bezpieczeństwo terapii lekami psychotropowymi, Biomarkery zaburzeń psychicznych

Najważniejsze publikacje:

1 Mirowska-Guzel D., Mach A., Gromadzka G., Członkowski A., Członkowska A., BDNF A196G and C270T gene polymorphisms and susceptibility to multiple sclerosis in Polish population. Gender differences. J. Neuroimmunol. 2008 Jan;193(1-2):170-2.
2 Mirowska-Guzel D, Gromadzka G, Mach A, Czlonkowski A, Czlonkowska A. HYPERLINK „http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621860„Association of IL1A, IL1B, ILRN, IL6, IL10 and TNF-HYPERLINK „http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621860„αHYPERLINK „http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621860” polymorphisms with risk and clinical course of multiple sclerosis in a Polish population. J Neuroimmunol. 2011 Jul;236(1-2):87-92.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych: Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce; członek Grupy Roboczej Toksykologii/Farmakologii Klinicznej oraz Biochemii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami

Imię i nazwisko: Anna Justyna Piotrowska

Adres służbowy, telefon, e-mail: Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 27, annajustyna.piotrowska@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra

Wykształcenie: lekarz, II Wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

Stanowisko: asystent, kierownik Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne i lękowe, uzależnienie od benzodiazepin, zaburzenia psychotyczne, terapia bezsenności w chorobach somatycznych, diagnostyka i leczenie parasomnii

Zainteresowania naukowe: patofizjologia zaburzeń snu u pacjentów z chorobami układu krążenia, współwystępowanie bezsenności i nadciśnienia tętniczego, parasomnie, czynniki genetyczne w śnie fizjologicznym i zaburzeniach snu, patofizjologia zaburzeń świadomości

Najważniejsze publikacje:

1. Szelenberger W, Niemcewicz S, Dąbrowska A, (Piotrowska AJ) Sleepwalking and night terrors: psychopathologocal and psychophysiological correlates. Int Rev Psychiatry 2005; 17: 263-270

2. Prejbisz A, Kabat M, Januszewicz A, Szelenberger W, Piotrowska A, Piotrowski W, Piwoński J, Makowiecka-Cieśla M, Widecka K, Patera B, Bieniaszewski L, Narkiewicz K, Tykarski, Piejko A, Grodzicki T, Czerwieńska B, Więcek A. Characterization of insomnia in patients with essential hypertension. Blood Press 2006; 15: 213-219

3. Buchner T, Petelczyc M, Żebrowski J, Prejbisz A, Kabat M, Januszewicz A, Piotrowska A, Szelenberger W. On the nature of heart rate variability in a breathing normal subject: A stochastic process analysis. Chaos 2009; 19: 028504

4. Klekowicz H, Malinowska U, Piotrowska A, Wołyńczyk-Gmaj D, Niemcewicz S, Durka P. On the robust parametric detection of EEG artifacts in polysomnographic recordings. Neuroinformatics 2009; 7: 147-160

5. Prejbisz A, Piotrowska AJ, Kabat M, Piotrowski T, Makowiecka-Cieśla M, Szwench-Pietrasz E, Warchoł-Celińska E, Szelenberger W, Januszewicz A . Wpływ bezsenności na jakość i strukturę snu u chorych na nadciśnienie tętnicze. Arterial Hypertension 2014;18: 1–12

6. Prejbisz A, Piotrowska AJ, Piotrowski T. Ograniczenie snu oraz bezsenność. (W:) Hipertensjologia, (Red.)Więcek A, Januszewicza A, Szczepańska-Sadowska E, Narkiewicz K, Prejbisz A, Cudnoch-Jędrzejewska A. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015, str 81-84 ISBN 978-83-7430-468-9

7. Piotrowski T, Piotrowska AJ. Zaburzenia nastroju a występowanie nadciśnienia tętniczego i stopień jego kontroli. W:) Hipertensjologia, (Red.)Więcek A, Januszewicza A, Szczepańska-Sadowska E, Narkiewicz K, Prejbisz A, Cudnoch-Jędrzejewska A. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015, str. 496-502 ISBN 978-83-7430-468-9

8. Januszko P, Niemcewicz S, Gajda T, Wołynczyk-Gmaj D, Piotrowska A, Gmaj B, Piotrowski T, Szelenberger W. Sleepwalking episodes are preceded by arousal-related activation in the cingulate motor area: EEG current density imaging. Clinical Neurophysiology 2016;127:530–536

9. Piotrowska A, Prejbisz A, Piotrowski T. Czy krótki sen wpływa na długość życia? Terapia 2016;(7-8):340

Imię i nazwisko: Anna Wnorowska

Adres służbowy, telefon, e-mail: Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, (22) 825 12 36, awnorowska@wum.edu.pl

Stopień naukowy, specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra

Wykształcenie: lekarz, I Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie 

Stanowisko: asystent

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia psychotyczne, choroby afektywne, zaburzenia lękowe

Zainteresowania naukowe: uzależnienia od alkoholu i tytoniu, analiza wpływu palenia tytoniu na zaburzenia psychiczne, genetyczne uwarunkowania uzależnień

Najważniejsze publikacje:

  1. Wojnar M, Ilgen MA, Jakubczyk A, Wnorowska A, Klimkiewicz A, Brower KJ. Impulsive suicide attempts predict post-treatment relapse in alcohol-dependent patients. Drug Alcohol Depend. 2008, 97(3):268-75
  2. Wnorowska A, Mika K, Podgórska A, Wojnar M. Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny. Alkoholizm i Narkomania. (Alcohol and Drug Abuse) 2011, 24(3):215-233.
  3. Wnorowska A, Topolewska-Wochowska A, Bugaj M, Wojnar M. Aspekty terapii przeciwtytoniowej u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania (Alcohol and Druge Abuse) 2011, 24(4):315-331

Doktoranci

Pracownicy techniczni