Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej

Profesor nadzwyczajny

Pracownicy ze stopniem doktora habilitowanego

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Asystenci naukowi

Doktoranci

Pracownicy techniczni