Powitanie Witamy w naszej klinice Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego należy do pierwszych akademickich klinik w Polsce. Jej losy splecione są z dziejami Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, a także historią kilku szpitali psychiatrycznych Warszawy, na bazie których Klinika funkcjonuje nieprzerwanie od 1862 roku. Obecnie pracujemy w historycznym budynku Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Więcej uzależnienie Uzależnienie od alkoholu Według badań Światowej Organizacji Zdrowia ok. 14 % wszystkich zgonów u mężczyzn i ok. 8% zgonów u kobiet rocznie w Europie ma związek ze spożywaniem alkoholu. W naszej pracy naukowej staramy się badać czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu i dążyć do opracowania coraz lepszych metod terapeutycznych dotyczących tego zaburzenia. Więcej ból Ból Ból jest powszechnym doświadczeniem fizycznym, któremu nieodłącznie towarzyszą przeżycia o charakterze emocjonalnym. Badamy charakter tych przeżyć i ich wpływ na zachowanie człowieka. Staramy się opisywać związki pomiędzy bólem fizycznym a ryzykiem podejmowania prób samobójczych oraz przebiegiem i rozwojem zaburzeń psychicznych. Więcej decyzje Podejmowanie decyzji i kontrola zachowania Badamy złożone procesy poznawcze i emocjonalne odpowiedzialne za sposób podejmowania decyzji i kontrolę zachowania zarówno osób zdrowych, jak i tych cierpiących na zaburzenia psychiczne. W badaniach tych staramy się korzystać z najnowocześniejszych metod naukowych, wykorzystując testy neurobiologiczne i metody funkcjonalnego neuroobrazowania. Więcej Samobójstwa Samobójstwa Badamy czynniki ryzyka zachowań samobójczych starając się zrozumieć ich uwarunkowania neurobiologiczne, genetyczne, psychopatologiczne i środowiskowe. Więcej Genetyka Badania genetyczne Staramy się rozwijać wiedzę na temat genetycznego podłoża zaburzeń psychicznych, zwracając również uwagę na istotną rolę czynników zewnętrznych. W naszych analizach kładziemy szczególny nacisk na opis wzajemnych interakcji uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Więcej Seks Seksualność człowieka Rozumiejąc życie seksualne człowieka jako ważny element funkcjonowania psychicznego, badamy neurobiologiczne i psychospołeczne czynniki mogące wpływać na tę sferę. W naszych badaniach poruszamy tematykę przestępczości seksualnej oraz zaburzeń preferencji seksualnych, dążąc do kompleksowego opisania tych zjawisk. Więcej Epidemiologia Epidemiologia Prowadzimy badania dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w populacji ogólnej, dążąc do sformułowania jasnego modelu pomocy osobom cierpiącym i opisania roli lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych. Więcej Sen Zaburzenia snu Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu była pierwszą tego typu placówką w Polsce i jako pierwsi w latach 60-tych ubiegłego wieku wprowadziliśmy do metod diagnostycznych badanie polisomnograficzne. Nasz zespół skupia grono klinicznie doświadczonych lekarzy i psychologów, którzy tematyką zaburzeń snu zajmują się także naukowo. Więcej