Misją naszej Kliniki jest nauczanie psychiatrii studentów medycyny, szkolenie podyplomowe lekarzy i przyszłych naukowców, szkolenie specjalizacyjne, prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychiatrii i uzależnień oraz świadczenie opieki psychiatrycznej z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i wykorzystaniem osiągnięć badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej. Prowadzimy kurs psychiatrii dla studentów I Wydziału Lekarskiego, dla Oddziału Stomatologicznego, oraz dla Wydziału Elektroradiologii. Kurs obejmuje najważniejsze koncepcje neurobiologiczne zaburzeń psychicznych, podstawy diagnostyki i leczenia.

Materiały dydaktyczne

Jarema Marek, Jabłońska Jolanta. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011
Anna Klimkiewicz, Marcin Wojnar, Maria Radziwoń-Zaleska (Redakcja). Psychiatria. Skrypt dla studentów. Wydawnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2015
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”i Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 1997
Black D, Andreasen N. Introductory Textbook of Psychiatry. American Psychiatric Publishing, Inc. 5 edition 2010
Quick Reference to The Diagnostic Criteria from DSM-IV-TR. American Psychiatric Association, Washington 2000
Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (red) Psychiatria, wydanie II. Tom I, Podstawy psychiatrii. Elsevier-Urban & Partner, Wrocław 2010
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red) Psychiatria. Tom II: Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red) Psychiatria. Tom III: Terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003
Pużyński S, Robakowski J, Wciórka J (red) Psychiatria. Tom II, Psychiatria kliniczna. Wydanie II. Elsevier-Urban & Partner, Wrocław 2011
Oyebode F. Sims’ Symptoms in the Mind. An Introduction to Descriptive Psychopathology, Fourth Edition. Saunders-Elsevier 2008
Semple D, Smyth R, Burns J, Darjee R, McIntosh A. Oxford Handbook of Psychiatry. Oxford University Press 2005

Do pobrania


Studenckie Koło Naukowe działa w obecnej formie od 1994 roku. Ma na celu przekazanie studentom teoretycznej wiedzy z dziedziny psychiatrii, a także, w miarę możliwości, nauczenia praktycznych umiejętności. Opiekunami Koła Naukowego jest dr n. med. Dariusz Maciej Myszka (maciej.myszka@wum.edu.pl).

Zachęcamy stażystów i członków Studenckiego Koła Naukowego do udziału w badaniach naukowych, aktualnych i przyszłych. Więcej informacji na naszej stronie oraz na Facebooku. Zapraszamy!