Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Regional Mental Health Facilities in Warsaw

00-665 Warszawa, Nowowiejska 27, tel. 022 825 20 31

Sekretariat Dyrektora
SWZPZPOZ w Warszawie
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27 tel. 022 825 15 66

Rzecznik Praw Pacjenta
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31 w. 337

Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31 w. 323, 326

Ośrodek Leczenia Specjalistycznego
Izba Przyjęć
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 24 26, 825 20 31 w. 330

Oddziały I-V Psychiatryczne
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, tel. 022 825 20 31 (centrala)

Oddział I w. 221
Oddział II w. 246
Oddział III w. 275
Oddział IV w. 280
Oddział V w. 227

Oddział VIII Psychiatryczny Geriatryczny
00-744 Warszawa , ul. Dolna 42
tel. 022 841 17 78

Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej
00-744 Warszawa, ul. Dolna 42
tel. 022 841 17 78

Oddział XIV Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie
05-806 Komorów
tel. 022 758 0019, 758 09 78

Oddział XV Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
00-467 Warszawa, ul. Jazdów 5
tel. 022 621 30 72

Oddział XX Dzienny Psychiatryczny "GAWRA"
00-774 Warszawa, ul. Dolna 42
tel. 022 841 17 78

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 331
Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 12 36, 825 20 31, w. 331
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rasztowie
Rasztów 46, 05-205 Klembów
tel. 022 799 95 19

Zespół Leczenia Środowiskowego
00-744 Warszawa, ul. Dolna 42
tel. 022 840 65 82

Poradnia Stomatologiczna - Gabinet Stomatologiczny
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 272

Fizjoterapia
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 207
 

Ośrodek Terapii Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 311


Oddział VII Detoksykacji - Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 286

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 328
 

Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu

Oddział XVII Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
01-405 Warszawa, ul. Kolska 2/4,
tel. 022 838 91 36

Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu
01-405 Warszawa, ul. Kolska 2/4,
tel. 022 838 91 36

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
01-405 Warszawa, ul. Kolska 2/4,
tel. 022 838 91 36

 

Centrum Psychoterapii
Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 112
tel. 022 841 87 51
Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 112
tel. 022 841 26 13

Poradnia Leczenia Nerwic
00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 112
tel. 022 841 26 13

 

Ośrodek Psychiatrii Dziecięcej
Oddział XIX Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci
00-763 Warszawa, ul. Sobieskiego 93
tel. 022 841 35 61
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
00-764 Warszawa, Sobieskiego 112
tel. 022 841 26 54

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EEG
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 271, 307

Pracownia EKG
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 250

Pracownia Terapii Monitorowanej i Uzależnień
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 343

Pracownia RTG
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 022 825 20 31, w. 282, 284

 

  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | BACK TO HOMEPAGE

Ostatnia aktualizacja: 2006-06-01 © NEOART Studio